เงินกู้ยืมการศึกษาของนิสิต  ทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืม กยศ และ กรอ
ปีการศึกษา จำนวนทุน งบประมาณ (บาท)
2557 305 (กยศ) 7,962,400
2558 338 (กยศ)

8,926,800

4 (กรอ) 105,200
2559 368 (กยศ.)

9,569,600

7 (กรอ.) 163,700

                                 *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ณัฐินี มณีท่าโพธิ์  055-964702

Loading