คณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เดินทางไปนิเทศนิสิตสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2562

คณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เดินทาง Read more

1,039 total views, no views today

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.พงษ์พิทักษ์​ ภูติวัตร์ ผศ.รัชนี​ ชนะสงค์​ นพ.ธัชชัย​ ศรีเสน​ ดร.เขมิสา​ ศรีเสน​ และ​ ดร.วัชรี​ เที่ยงอยู่​ อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลอาจารย์แพทย์ในดวงใจ​ เนื่องในพิธีไหว้ครู​ คณะแพทยศาสตร์​ ม.นเรศวร​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกั Read more

55 total views, no views today

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดให้บริการวิชาการความรู้เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์จากร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแ Read more

84 total views, no views today

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ​ รศ.ดร.สุทิสา​ ถาน้อย​ ประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขากายวิภาคศาสตร์​ และอาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์​ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทวิชาการและวิจัย​ ประจำปี​ พ.ศ.2562​ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล​ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกั Read more

85 total views, no views today

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้) ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศ ….ด้วย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหา Read more

4,809 total views, no views today