ขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อ “เส้นทางมุ่งสู่การได้รับทุนวิจัย และทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร”

 ขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อ “เส้นทาง Read more

Loading

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานในงานพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ Read more

Loading