คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เข้าสัมภาษณ์สด ในประเด็นเรื่อง “การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา” ในรายการ ห้องนั่งเล่า ทางสถานีโทรทัศน์ NBT พิษณุโลก

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธ Read more

Loading

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิติยา คงทอง และ ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และคณะวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกิติยา คงทอง แล Read more

Loading