ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อิทธิพล พวงเพชร อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ Read more

1,888 total views, 7 views today

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการภาควิชากายวิภาคศาสตร์ทุกท่านร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 2-3 ก.ค. 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการภาควิชากายวิภาคศา Read more

34 total views, no views today

ประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการด้านกายวิภาคศาสตร์ ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประชาสัมพันธ์การให้บริการวิชาการด้านกายว Read more

51 total views, no views today

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ เมรุวัดศรีรัตนาราม(วัดจูงนาง)

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ Read more

50 total views, 1 views today