คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนันสนุน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2561 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนันสนุน ภาควิ Read more

129 total views, no views today

คณาจารย์ภาคกายวิภาคศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ นิสิตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจากภาควิชาฯ และสถานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณาจารย์ภาคกายวิภาคศาสตร์ และคณะสหเวชศาส Read more

154 total views, no views today

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดให้บริการด้านวิชาการ ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนโครงการ วมว. จำนวน 60 คน ในวันที่ 30 พ.ค. 2562

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดให้บริการด้า Read more

136 total views, no views today

คณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการ พยาธิวิทยากายวิภาคแก่โรงพยาบาลเครือข่ายครั้งที่ 15 ในวันที่ 22-24 พ.ค. 2562 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

คณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้เข้าร่วม Read more

180 total views, no views today