คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวนิช หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เข้าสัมภาษณ์สด ในประเด็นเรื่อง “การบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษา” ในรายการ ห้องนั่งเล่า ทางสถานีโทรทัศน์ NBT พิษณุโลก

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธ Read more

Loading

หน่วยบริการวิชาการเพื่อชุมชน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมจัดกิจกรรมการให้ความรู้งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2566

หน่วยบริการวิชาการเพื่อชุมชน คณะวิทยาศาส Read more

Loading