ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมงาน GOODBYE SENIOR 2018 ตอน Jeans night Party ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เริ่มงาน เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วม Read more

Loading

ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่วม โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ” ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้อง MD 233 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอเชิญ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านเข้าร่ว Read more

Loading

ขอเชิญบุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ โถงแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ขอเชิญบุคลากร และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การ Read more

Loading

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดให้บริการด้านวิชาการ ความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์เบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนโครงการ วมว. จำนวน 60 คน ในวันที่ 30 พ.ค. 2562

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้จัดให้บริการด้า Read more

Loading

คณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้เข้าร่วมการประชุมฟื้นฟูวิชาการ พยาธิวิทยากายวิภาคแก่โรงพยาบาลเครือข่ายครั้งที่ 15 ในวันที่ 22-24 พ.ค. 2562 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

คณาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้เข้าร่วม Read more

Loading

ด้วยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ด้วยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ Read more

Loading

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีแก่ คุณรุ่งรัตน์ ฉันทพานิช ที่ได้รับเกียรติบัตรแสดงถึงการเป็นผู้มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพดีเด่น ในปีการศึกษา 2561 ในงานพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2561

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแ Read more

Loading

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์ อรรถปัณยวานิช อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Read more

Loading

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐวุฒิ เจริญผล อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย”ครั้งที่ 14 ประเภท English Oral Presentaion เรื่อง Characterization of human erythroid progenitors by mouse monoclonal antibodies

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐวุฒิ เจริญผล อา Read more

Loading