คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี TCAS รูปแบบที่ 1 รับตรงโครงการพิเศษ (Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 ธันวาคม 2562
สนใจสมัครได้ที่ https://www.admission.nu.ac.th/undergrad2.php

ติดต่อสอบถาม 0-5596-4711 ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Loading