ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแจ้งข่าวการเปิดบ้าน Open house ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

งานประชาสัมพันธ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอแจ้งข่าวการเปิดบ้าน Open house ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยภาควิชาฯ จะเปิดให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ โดยศึกษาจากร่างอาจารย์ใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 9.00-16.00 น. ทั้งนี้ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาใด ที่มีความสนใจจะขอเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ คุณรุ่งรัตน์ ฉันทพานิช เบอร์โทรศัพท์ 055 964705 ในวันและเวลาราชการ

Loading