ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานในงานพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานในงานพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ เมรุวัดศรีรัตนาราม (วัดจูงนาง) ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หากผู้มีจิตศรัทธาท่านใดมีความประสงค์ในการให้ความอุปถัมภ์โรงทาน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์ได้ที่ ผู้ประสานงานภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คุณรุ่งรัตน์ ฉันทพานิช โทรศัพท์ ๐๕๕ ๙๖๔๗๐๕ ในวันและเวลาราชการ หรือ ร่วมทำบุญปัจจัยได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่บัญชี 857-0-76808-7 ชื่อบัญชี กองทุนผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์

Loading