ขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อ “เส้นทางมุ่งสู่การได้รับทุนวิจัย และทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร”

📢 ขอเชิญร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อ “เส้นทางมุ่งสู่การได้รับทุนวิจัย และทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร”

📍 ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง MD417 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวลา 13.00 – 15.00 น.
🔻 วิทยากรโดย ดร.ยุทธพงษ์ ทองพบ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1 มิถุนายน 2566
ลิงค์ลงทะเบียน: https://forms.gle/UyXvwgxq8Q7ooN1S9

Loading