ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานิสิตให้กับนิสิตชั้นปีที่1

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์ เกริกเกียรติ จินดา ร่วมชี้แจ้งข้อมูลกิจกรรมพัฒนานิสิตให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อให้นิสิตทราบถึงการดำเนินงานด้านกิจกรรมนิสิต

 

303 total views, 2 views today