คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา มหาราชินี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โถงแก้วคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

315 total views, 1 views today