ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย Read more

Loading

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัด ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย Read more

Loading

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานในงานพิธีพระราชทานเพลิงร่างอาจารย์ใหญ่ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศ Read more

Loading

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมกายวิภาคศาสตร์ ฯ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการสมาคมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Translational Anatomical Sciences” วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมกายวิภาคศาสตร์ ฯ แ Read more

Loading