เรียน ผู้ที่ต้องการบริจาคร่างกาย หรือญาติของผู้บริจาคร่างกาย

เนื่องจากในขณะนี้ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ประจำหน่วยรับบริจาคร่างกายขัดข้อง ไม่สามารถติดต่อได้
👉ดังนั้นจึงขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถโทรติดต่อ ประสานงานเกี่ยวกับการรับบริจาคร่างกาย หรือแจ้งเหตุการเสียชีวิตของผู้ที่บริจาคร่างกาย ได้ที่เบอร์โทรศัพท์มือถือ ดังนี้
088-6225424, 080-0559540, 082-9493763, 081-6759821
🙏จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี่
หน่วยบริการรับบริจาคร่างกาย คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Loading