กำหนดการ งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กำหนดการ งานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
📅วันศุกร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
🏣ณ อาคารปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์ (ห้อง AN ๒๐๐) มหาวิทยาลัยนเรศวร

Loading