ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออ่างดองร่างอาจารย์ใหญ่

เนื่องจากอ่างดองร่างที่ใช้อยู่เดิมเป็นอ่างปูนที่ใช้งานมานาน มีสภาพเก่า ชำรุด น้ำยาดองร่างรั่วซึม จึงได้ทุบและเปลี่ยนเป็นอ่างดองสแตนเลสแทน แต่อ่างดองมีราคาสูง และต้องใช้จำนวนหลายอ่าง เพื่อรองรับร่างอาจารย์ใหญ่ที่ได้รับบริจาคมาแต่ละปี แต่งบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอ จึงขอเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออ่างดองสแตนเลส โดยสามารถโอนเงินได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขบัญชี 346-1-54828-1 ชื่อบัญชีภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ทางภาควิชากายวิภาคศาสตร์ขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ด้วย

Loading