ภาควิชากายวิภาคศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ​ รศ.ดร.สุทิสา​ ถาน้อย​ ประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขากายวิภาคศาสตร์​ และอาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์​ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทวิชาการและวิจัย​ ประจำปี​ พ.ศ.2562​ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล​ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ​ รศ.ดร.สุทิสา​ ถาน้อย​ ประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขากายวิภาคศาสตร์​ และอาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์​ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทวิชาการและวิจัย​ ประจำปี​ พ.ศ.2562​ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล​ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Loading