ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและรายละเอียดในการรับบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์แก่ผู้ที่สนใจ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและรายละเอียดในการรับบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์แก่ผู้ที่สนใจ โดยสามารถติดต่อได้ที่ งานรับบริจาคร่างกาย ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนหนองอ้อ) ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-4705, 0-5596-4752, 0-5596-4524 หรือ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.medsci2.nu.ac.th/ana…/index.php/download-program

 

Loading