ขอแสดงความยินดี

🎉ขอแสดงความยินดีกับ🎉
👱‍♂️ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล
อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์ และคณะวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร ระดับนานาชาติ (Scopus Q2)
เรื่อง “ Hematological Evaluation of Three Common Teleosts in Relation to The Environmental Changes from Trang Province, Thailand “
วารสาร Tropical Life Science Research
34(3), 113-127
…………………………………………………………………………………………………………
Congratulations to Dr. Natthawut Charoenphon on the publication in an international journal (Scopus Q2) Department of Anatomy, Faculty of Medical Science, Naresuan University

Loading