ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมงานเพาะกล้า

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรมงานเพาะกล้า สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆได้เข้ามาเรียนรู้ และทำความรู้จักกับหลักสูตรที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เปิดสอน ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2562

 

Loading