ดร.กาญจนา เงารังษี ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแก่ญาติอาจารย์ใหญ่

     ภพการมอบเกียรติบัตร ซึ่งได้รับเกียรติจากได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรแก่ญาติอาจารย์ใหญ่ ดร.สุชาติ เมืองแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร มอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่นของภาควิชา รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มอบเกียรติบัตรนิสิตเรียนดี และรศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มอบเกียรติบัตรนิสิตประพฤติดี

« 1 ของ 4 »

242 total views, 3 views today