กิจกรรมมอบเสื้อกาวน์สั้น รุ่นที่ 7 แก่นิสิตสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 3 ประจำปีการศึกษา 2565 “

กิจกรรมมอบเสื้อกาวน์สั้น รุ่นที่ 7 แก่นิสิตสาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 3 ประจำปีการศึกษา 2565 “เพื่อสานความสัมพันธ์ และส่งกำลังใจเชิงสัญลักษ์ให้นิสิต” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้อง MD 233 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

Loading