ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าสัมภาษณ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

>>> ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร F.M.107.25 MHz งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมผลิตเผยแพร่สนับสนุนผลงานวิจัย
เรื่อง
-สมุนไพรกับการบรรเทาและป้องกัน เบาหวานและความดันโลหิตสูง
-หอยนางรมปากจีบ เซลล์หลั่งเมือก สัตว์เฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีในท้องทะเลไทย
-พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรสวนส้มและการตรวจหาการปนเปื้อน
โดยมี ดร.ทนพ.ณัฐวุฒิ เจริญผล อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมให้สัมภาษณ์กับ นายอดิเรก มีบุญ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทีมงานผู้วิจัย ทีมงานสถานีวิทยุฯ และนิสิตฝึกปฏิบัติงาน
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 ณ ห้อง 151 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สามารถติดตามคลิปวิดีโอสัมภาษณ์เร็ว ๆ นี้

Loading