ขอเชิญบุคลากร นิสิต และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมโครงการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ร่างอาจารย์ใหญ่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ขอเชิญบุคลากร นิสิต และผู้มีจิตศรัทธา เข Read more

Loading

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและรายละเอียดในการรับบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์แก่ผู้ที่สนใจ

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ขั้ Read more

Loading

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายในหลักสูตร ปริญญาตรี สาขาวิชาสัตวแพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์ พยาบาล กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด รังสีเทคนิค เทคนิคการแพทย์ สัตววิทยา แพทย์แผนไทย ชีววิทยา และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องทางวิทยาศาสตรบัณฑิต เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

  ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาส Read more

Loading

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ.รัชนี ชนะสงค์ ที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตรจารย์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแ Read more

Loading

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกับ​ รศ.ดร.สุทิสา​ ถาน้อย​ ประธานหลักสูตรปริญญาเอกสาขากายวิภาคศาสตร์​ และอาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์​ ที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประเภทวิชาการและวิจัย​ ประจำปี​ พ.ศ.2562​ ของสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล​ มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์​ ขอแสดงความยินดีกั Read more

Loading

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้ออ่างดองร่างอาจารย์ใหญ่

เนื่องจากอ่างดองร่างที่ใช้อยู่เดิมเป็นอ่ Read more

Loading

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนันสนุน ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ได้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2561 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนันสนุน ภาควิ Read more

Loading

คณาจารย์ภาคกายวิภาคศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์ นิสิตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนจากภาควิชาฯ และสถานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณาจารย์ภาคกายวิภาคศาสตร์ และคณะสหเวชศาส Read more

Loading