ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนอุดมดรุณี จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 คณะว Read more

Loading

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “เส้นทางมุ่งสู่การได้รับทุนวิจัย และทิศทางงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร”

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ภาควิชากายวิ Read more

Loading

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) ประจำปีการศึกษา 2564 ในหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 18 – 21 ตุลาคม 2565

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (A Read more

Loading